Ondersteuning studenten


Studenten kunnen voor ondersteuning van een (studie)project op het gebied van de forensische geneeskunde een beroep doen op de Stichting, voor zover daar elders niet in kan worden voorzien. Te denken valt aan zaken als congreskosten, drukkosten en reiskosten voor onderzoek in het buitenland.

Aanvragen kunnen worden ingediend op info@robmonteriestichting.nl o.v.v. motivatie en begroting.