Rob Monterie Prijs wetenschappelijk onderzoek forensische geneeskunde


Doel 
Onderzoek forensische geneeskunde (raakvlak van geneeskunde, recht en gezondheidszorg) te stimuleren.
 
Doelgroep 
Studenten geneeskunde, farmacie, tandheelkunde, forensisch onderzoek, rechten (strafrecht) en gezondheidswetenschappen.
 
Producten 
De prijs heeft betrekking op a) een (concept) wetenschappelijk artikel of b) een praktijkbeschrijving (klinische les) op het terrein van de forensische geneeskunde
 
Criteria 
Ad a) Het (concept) artikel is goed en aantrekkelijk geschreven en kent de volgende structuur: samenvatting, probleemstelling, vraagstelling, methode, resultaten en discussie, literatuurverwijzing.
Ad b) De praktijkbeschrijving is goed en aantrekkelijk geschreven en kent een of meerdere casus(sen) gevolgd door een gestructureerde bespreking met een wetenschappelijke onderbouwing.
De inhoud van beide producten is gelieerd aan de forensische geneeskunde en heeft een omvang van circa 2.000 woorden (3-5 pagina’s).
 
Beoordeling 
Een jury beoordeelt jaarlijks de producten die worden ingeleverd op grond van de hiervoor genoemde criteria.
De jury bestaat uit de bestuursleden van de Rob Monteriestichting
 
Aankondiging 
Websites en studentenverenigingen
 
Indiening 
De producten dienen per e-mail voor 31 augustus van het betreffende academische jaar te worden ingediend bij het secretariaat van de Rob Monteriestichting.
 
Uitreiking en prijs 
De prijs wordt jaarlijks toegekend tijdens de Barend Cohen lezing in januari volgend op de uiterste indieningstermijn. De winnaar zal hierbij een presentatie van het betreffende product verzorgen.
 
De prijs omvat een oorkonde en een geldbedrag van € 500.