Rob Monterie Prijs wetenschappelijk onderzoek forensische geneeskunde


Doel
Onderzoek forensische geneeskunde (raakvlak van geneeskunde, recht en gezondheidszorg) te stimuleren.

Doelgroep
Studenten geneeskunde, farmacie, tandheelkunde, forensisch onderzoek, rechten (strafrecht) en gezondheidswetenschappen.

Producten
De prijs heeft betrekking op a) een (concept) wetenschappelijk artikel of b) een praktijkbeschrijving (klinische les) op het terrein van de forensische geneeskunde

Criteria
Ad a) Het (concept) artikel is goed en aantrekkelijk geschreven en kent de volgende structuur: samenvatting, probleemstelling, vraagstelling, methode, resultaten en discussie, literatuurverwijzing.
Ad b) De praktijkbeschrijving is goed en aantrekkelijk geschreven en kent een of meerdere casus(sen) gevolgd door een gestructureerde bespreking met een wetenschappelijke onderbouwing.
De inhoud van beide producten is gelieerd aan de forensische geneeskunde en heeft een omvang van circa 2.000 woorden (3-5 pagina’s).

Beoordeling
Een jury beoordeelt jaarlijks de producten die worden ingeleverd op grond van de hiervoor genoemde criteria.
De jury bestaat uit de bestuursleden van de Rob Monteriestichting

Aankondiging
Websites en studentenverenigingen

Indiening
De producten dienen per e-mail voor 31 augustus van het betreffende academische jaar te worden ingediend bij het  secretariaat van de Rob Monteriestichting.

Uitreiking en prijs
De prijs wordt jaarlijks toegekend tijdens de Barend Cohen lezing in januari volgend op de uiterste indieningstermijn. De winnaar zal hierbij een presentatie van het betreffende product verzorgen.

De prijs omvat een oorkonde en een geldbedrag van € 500.