Curriculum Vitae Rob Monterie


Na zijn afstuderen in 1984 als huisarts aan het Huisarts Instituut van de R.U. te Leiden, is Rob Monterie als arts Algemene Dienst gaan werken bij de toenmalige GGD te Leiden. Hier heeft hij zijn opleiding tot bedrijfsarts aan het N.I.P.G./T.N.O. gevolgd en in 1986 afgesloten. Hij is sinds 1986 als bedrijfsarts werkzaam geweest bij de GGD te Leiden en tevens als Forensisch wachtarts ten behoeve van de regio Leiden.

Als gevolg van zijn grote affiniteit met de Forensische Geneeskunde heeft hij de betreffende cursus bij de S.S.G. onder leiding van Barend Cohen gevolgd en werd in 1990 bij het Forensisch Medisch Genootschap (F.M.G.) als forensisch geneeskundige geregistreerd. Naast zijn activiteit als bedrijfsarts en Forensisch arts t.b.v. het Regio Korps Hollands Midden is Rob binnen het F.M.G. actief geweest in meerdere commissies en als docent Forensische Geneeskunde.

In 1997 volgt zijn overstap naar het Regio Korps Haaglanden als categoraal bedrijfsarts Politie en met behoud van zijn forensisch geneeskundige activiteiten zoals voornoemd. In deze periode ontstaan ook zijn bijdragen als auteur aan het handboek 'Arrestantenzorg' en aan het Nederlands Forensisch leerboek voor artsen 'Forensische Geneeskunde'.

Zijn plotseling overlijden in december 2002 kort na een terugkeer als docent uit IndonesiÄ— maakt een abrupt einde aan een inspirerende en geliefde persoonlijkheid, die als naamgever van onze stichting nog lang zal worden gememoreerd.