Contact


Secretariaat
p/a GGD Gooi en Vechtstreek
Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
Postbus 251, 1400 AG Bussum
info@robmonteriestichting.nl

IBAN NL87RABO0100997023 en
BIC RABONL2U voor buitenlandse betalingen
Fiscaal nummer: 8134.70.702

De Stichting is ingeschreven bij de KvK Utrecht onder nummer 30199155 en is aangemerkt als Instelling conform art. 24, lid 4 van de Successiewet 1956
 
RenĂ© A.J. Stumpel - forensisch geneeskundige, voorzitter
 
Marloes E.M. Vester - forensisch geneeskundige i.o., secretaris
 
Prof. Mr. Dr. Wilma L.J.M. Duijst - forensisch geneeskundige
 
Ir. Henk Leijenhorst - adviseur onderwijsontwikkeling
 
Dr. Marc B.M. Soethout - arts maatschappij & gezondheid