Rob Monterie Stichting


De Rob Monterie Stichting stelt zich ten doel om in de ruimste zin van het woord het forensisch geneeskundig handelen te bevorderen.
Momenteel ligt het accent van de Stichting op het interesseren en ondersteunen van studenten voor forensische geneeskunde en mensenrechten. Studenten worden waar mogelijk gestimuleerd tot het lopen van stages, doen van (klein opgezet) onderzoek en ondersteund met kleine geldbedragen.

De Stichting zoekt de meerwaarde door samenwerking in netwerken van organisaties op te zetten en te benutten. Daaronder vallen met name:

  • Forensisch Medisch Genootschap: beroepsvereniging van forensisch geneeskundigen
  • Universiteiten: met name afdelingen sociale geneeskunde en rechten
  • Nederlands Forensisch Instituut
  • Johannes Wier Stichting: gezondheid(szorg) en mensenrechten
  • Pharos: kennisorganisatie op het gebied van vluchtelingen

Ieder jaar wordt op de 3e woensdag in januari de B.A.J. Cohenlezing georganiseerd.
Op dit seminar wordt een key note uitgesproken over een belangrijk onderwerp in de forensische geneeskunde. Tevens geven studenten korte inleidingen over de resultaten van hun onderzoek of stages.

De Stichting is opgericht op initiatief van wijlen prof. Dr. B.A.J. Cohen, bestaat sinds 2005 en beheert een bescheiden eigen vermogen.